• Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 1
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 2
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 3
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 4
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 5
  • Zemní a výkopové práce - Střední Čechy - Benešov - Praha - 6
Úvod      Ostatní      Dotace

Dotace

V rámci splnění povinnosti prezentace výsledků projektu, tzn. diseminačních aktivit dle kapitoly výzvy 9.3. Specifické podmínky programu NUT, mi dovolte představit realizovaný projekt:


V období od 30.7.2021 do 8.10.2021 realizovala společnost Libor Pospíšil s.r.o. projekt s názvem „Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin do společnosti Libor Pospíšil s.r.o.“ a to v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Nízkouhlíkové technologie – V. Výzva – aktivita DRUHOTNÉ SUROVINY. Předmětem projektu je zavedení nízkouhlíkových technologií pro získávání druhotných surovin. Výsledkem projektu je vybudování provozu, jenž bude sloužit k efektivní recyklaci a zpracovávání stavebního odpadu, který bude nadále sloužit jako druhotná surovina. Tyto recykláty, jako jsou kamenivo a zemina, je možné dále využívat a jsou vhodné do zásypů, jako podkladní vrstvy. Hlavními přínosy je především zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, rozšíření poskytovaných služeb a produktového portfolia společnost a snížení zátěže na životní prostředí.


Projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci OP PIK. Celkové způsobilé výdaje projektu byly 4 229 419,00 Kč, udělená dotace tvořila 1 903 238,55 Kč.


Registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023179.

 
 

Stavební technika

Fotogalerie

Nahlédněte do naší fotogalerie, do které průběžně přidáváme vlastní zajímavé fotografie z našich realizací na zemní a výkopové práce, demolic a nákladní autodopravy. Doporučujeme zhlédnout i naše videa, která naleznete v sekci videa.


Zobrazit celou galerii